1. Home
 2. DirectAdmin webhosting
 3. Hoe kan ik Spamassassin instellen?

Hoe kan ik Spamassassin instellen?

Bij elk standaard hosting en reseller pakket is onder andere Spamassassin aanwezig om spam te blokkeren. Het kan zijn dat je nog steeds spam ontvangt. Je kan dan kiezen om over te gaan naar het SpamExperts anti-spam filter waar een team zich alleen maar bezig houdt met het weren van spam, of je kan Spamassassin handmatig bijstellen. In dit artikel leggen wij uit hoe je Spamassassin kan instellen. Let wel op dat als je het fout instelt, dat ook legale berichten als spam kan worden aangezien.

Let op!

Je hoeft dit artikel alleen te volgen als je last hebt van veel spam en als de standaard oplossing van Spamassassin niet helpt. Het instellen van Spamassassin is vrij ingewikkeld en de kans op fouten is groot. Wij werken zelf Spamassassin dagelijks bij maar helaas kunnen wij niet voorkomen dat spam er niet door heen gaat. Je kan ook contact met ons opnemen over de SpamExperts oplossing. Achter de software van SpamExperts zit een team die zich volledig toe wijdt aan het wegfilteren van spam. Hierdoor hoef je niet op een ingewikkelde manier het spam weg te werken.

Hoe werkt Spamassassin?

Voor elk e-mail bericht worden er diverse controles gedaan. Deze bestaan onder andere uit het volgende:

 • Staat de verzender op een zwarte lijst?
 • Staan de URL’s op een zwarte lijst?
 • Is een virus inbegrepen?
 • Zijn er andere patronen of kenmerken waardoor het bericht op spam lijkt?

Elke optie wordt bekeken en aan de hand daarvan geeft Spamassassin een score. De totaalscore bepaald of een bericht spam of geen spam is. In DirectAdmin kan je bijvoorbeeld Spamassassin instellen om bij 5 punten of hoger een bericht als spam aan te merken. Als het bericht als spam wordt aangezien, dan kan Spamassassin het bericht verwijderen, verplaatsen naar de spam folder en/of voorzien van een spam waarschuwing in het onderwerp.

Hoe kan ik Spamassassin spam aanleren?

Een voorbeeld het herkennen van spam, zijn berichten die in het verleden worden verstuurd. Bijvoorbeeld meer dan 24 uur geleden. In dat geval voegt Spamassassin de score DATE_IN_PAST_24_48 toe. Je kan dit in de e-mail headers vinden (dit verschilt per client hoe je dit kan vinden). Hier is een voorbeeld header:

Return-path:
Envelope-to: your@emaildomain.tld
Delivery-date: Tue, 21 Feb 2012 19:54:41 +0100
Received: from mail by any.hostname.tld with spam-scanned (Exim 4.76)
(envelope-from )
id 1AEurI-0001uE-Fc
for your@emaildomain.tld; Tue, 21 Feb 2012 19:54:41 +0100
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (2011-06-06) on
any.hostname.tld
X-Spam-Level: ***
X-Spam-Status: No, score=3.6 required=5.0 tests=BAYES_60,DATE_IN_PAST_24_48,RDNS_NONE autolearn=no version=3.3.2
Received: from [123.123.123.123] (helo=mail.tld)
by any.hostname.tld with esmtp (Exim x.xx)
(envelope-from )
id 1AEurI-0001uE-Fc
for your@emaildomain.tld; Tue, 21 Feb 2012 19:54:40 +0100
Received: from apache by emaildomain.tld with local (Exim 4.67)
(envelope-from )
id 1AEurI-0001uE-Fc
for ; Tue, 20 Feb 2012 15:54:35 -0300
To: < your@maildomain.tld>
Subject: any subject
From:
X-Sender:
X-Mailer: PHP
X-Priority: 1
Content-Type: text/plain; charset="windows-1250"
Message-Id:
Date: Tue, 20 Feb 2012 15:54:35 -0300
X-Antivirus-Scanner: Clean mail though you should still use an Antivirus

 

In deze e-mail header heeft Spamassassin de volgende problemen gevonden:

 • BAYES_60
 • DATE_IN_PAST_24_48
 • RDNS_NONE

Mocht het zo zijn dat Spamassassin dit bericht niet als spam aanziet, dan kan je het volgende uitvoeren om Spamassassin de e-mail als spam aan te leren:

 1. Ga naar DirectAdmin.
 2. Klik op Spamassassin.
 3. Klik op “Manually edit the config file yourself”.
 4. Voeg hier het volgende in en sla het bestand op:

score BAYES_60 2.0
score DATE_IN_PAST_24_48 2.0
score RDNS_NONE 2.0

We gaan er van uit dat je Spamassassin hebt ingesteld om alle berichten met een score van 5 of hoger als spam aan te merken. Mocht je andere kernmerken tegenkomen dan kan je hier de uitleg van de meeste vinden.

Updated on augustus 26, 2016

Was this article helpful?

Gerelateerde Artikelen